Your total overview


Ett modernt och heltäckande system för finansiell rådgivning och försäkringsförmedling.

Boka demo
item1.png

Rådgivning

Metafore stödjer rådgivare i att kunna lämna väl grundade investeringsråd till sina kunder. Metafore har utvecklat stöd för de väsentliga delarna i rådgivningsprocessen.

item2.png

Rapportering

Metafore möjliggör en systematisk uppföljning och rapportering till kund, rådgivare, ledning, och kontrollfunktioner. Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy egna utskrifter och rapporter. Inloggning via web även för kunder.

item3.png

Risk- & regelefterlevnad

I Metafore har bolagets ledning kontroll över rådgivningen med hjälp av elektroniska dokument, limiter och regler i systemet.

item4.png

All information på ett ställe

Metafore tankar in data från MIS, depåinstitut, Morningstar, SPIS eller manuellt och strukturerar all information i ett överskådligt format. 

item5.png

Provisionshantering

Fondtick, försäkringsprovisioner, courtage med mera; att hantera provisioner är tidskrävande och belagt med många potentiella felkällor. Med Metafore erhålls en automatiserad och delvis manuell provisionshantering med intankning av provisionsfiler.

item6.png

Sökningar

Med hjälp av avancerade sökfunktioner kan man göra en mängd olika typer av utsökningar av produkter och kunder.

item-large.png

För kunder med investeringar, sparande och försäkringar är det idag svårt att få en helhetsbild av sina tillgångar, eftersom tillgångarna ofta är spridda på många olika håll. Rådgivare har samma dilemma, eftersom den totala överblicken oftast saknas. Metafore hjälper både rådgivare och kunder till bättre finansiell planering genom den totala överblicken över kundens tillgångar. 

Mer om Metafore

Styrning

Kund

Produkt

Uppföljning

Kundkännedom

Instrument, risknivåer

Försäljningsmål
Uppföljning
Kundlönsamhet

Rådgivning

Kund

Produkt

Uppföljning

Kundmöte

Lämna råd

Rapporter

Stödja & kontrollera

Kund

Produkt

Uppföljning

Penningtvätt
Kundstöd/CRM
Kunddokument

Placeringsuniversum
Lämpliga råd
Genomförda affärer

Hantera provisioner
Incidentrapportering
Compliance, Riskkontroll

Metafore är ett modernt och heltäckande system för finansiell rådgivning och försäkringsförmedling. Från insamling av kunduppgifter, rådgivning och rapportering till kontrollfunktioner för ledning samt regel- och riskfunktionen. Passar alla bolag som arbetar med finansiell rådgivning och försäkringsförmedling.

Vi sammanställer information från

 • Folksam.png
 • Lansforsakringar.png
 • SEB.png
 • Nordnet.png
 • swedbank.png
 • kyrkans_pensionskassa.png
 • alecta.png
 • NPG.png
 • spp.png
 • movestic.png
 • Kapan.png
 • FPK.png
 • handelsbanken.png
 • Spk.png
 • Svensk-handel.png
 • PP_pension.png
 • Augura.png
 • AMF.png
 • KPA.png
 • SPV.png
 • Danica_Pension.png
 • Storebrand.png
 • skandia.png
 • Euro.png
 • ikano.png