metafore.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Privacy Policy

Metafore

Your total overview

Ett modernt och heltäckande system för finansiell rådgivning och försäkringsförmedling.

Boka demo

Rådgivning

Rådgivning

Metafore stödjer rådgivare i att kunna lämna väl grundade investeringsråd till sina kunder. Metafore har utvecklat stöd för de väsentliga delarna i rådgivningsprocessen.

Rapportering

Rapportering

Metafore möjliggör en systematisk uppföljning och rapportering till kund, rådgivare, ledning, och kontrollfunktioner. Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy egna utskrifter och rapporter. Inloggning via web även för kunder.

Risk- & regelefterlevnad

Risk- & regelefterlevnad

I Metafore har bolagets ledning kontroll över rådgivningen med hjälp av elektroniska dokument, limiter och regler i systemet.

All information på ett ställe

All information på ett ställe

Metafore tankar in data från MIS, depåinstitut, Morningstar, SPIS eller manuellt och strukturerar all information i ett överskådligt format.

Provisionshantering

Provisionshantering

Fondtick, försäkringsprovisioner, courtage med mera; att hantera provisioner är tidskrävande och belagt med många potentiella felkällor. Med Metafore erhålls en automatiserad och delvis manuell provisionshantering med intankning av provisionsfiler.

Sökningar

Sökningar

Med hjälp av avancerade sökfunktioner kan man göra en mängd olika typer av utsökningar av produkter och kunder.

För kunder med investeringar, sparande och försäkringar är det idag svårt att få en helhetsbild av sina tillgångar, eftersom tillgångarna ofta är spridda på många olika håll. Rådgivare har samma dilemma, eftersom den totala överblicken oftast saknas. Metafore hjälper både rådgivare och kunder till bättre finansiell planering genom den totala överblicken över kundens tillgångar.

Mer om Metafore

Metafore är ett modernt och heltäckande system för finansiell rådgivning och försäkringsförmedling. Från insamling av kunduppgifter, rådgivning och rapportering till kontrollfunktioner för ledning samt regel- och riskfunktionen. Passar alla bolag som arbetar med finansiell rådgivning och försäkringsförmedling.

Vi sammanställer information från