Boka demo

Systemet för det finansiella företaget

Med total kontroll på helheten får ni mer tid att fokusera på affären

Metafore

Vi är ett oberoende företag

Vårt fokus är våra kunder och oberoende är centralt för allt som vi gör. Vi ingår inte i någon koncern och alla våra kunder är lika viktiga.

Systemstöd

Från onboarding, rådgivning, avgiftshantering och AML till rapportering till kunder, rådgivare/förvaltare, ledning och kontrollfunktioner. Passar alla bolag som arbetar med finansiell rådgivning, försäkringsförmedling och/eller kapitalförvaltning.

Compliance 1st

Systemet hanterar den löpande verksamheten, kontrollerar operativa risker, förenklar kontrollfunktionernas övervakning och ger trygghet för ledning och styrelse.

Det Metafore bland annat hjälper till med:

Rådgivning
Risk- och regelefterlevnad
All information på ett ställe
Rapportering
AML
Automatisk blanketthantering
Avgiftshantering
Onboarding process av nya kunder
Säkerhet

Få kontroll

Metafore är ett modernt och heltäckande system för finansiella rådgivare och kapitalförvaltare. Systemstödet täcker allt från onboarding, rådgivning/förvaltning, avgiftshantering och AML till rapportering till kunder, rådgivare/förvaltare, ledning och kontrollfunktioner.

Vi hämtar information från bland annat:

Banker
Försäkringsbolag
Depåinstitut
EU Sanktionslista
PEP Listor
Mailsystem

Historien om Metafore

Grundarna av Metafore har jobbat inom olika delar av finansbranschen under många år. Idén till Metafore kom ur behovet av ett modernt systemstöd för finansiell rådgivning, försäkringsförmedling och kapitalförvaltning, som följer regulatoriska krav. Det fanns även en stor efterfrågan från kunder på system som sammanställer kundens samtliga tillgångar och presenterar dessa på ett tydligt sätt. Vi har alltid strävat efter att skapa förutsättningar för våra kunder att göra affärer och att stärka relationen och förtroendet med sina kunder.

Även om vi drivs av innovation så kommer vi alltid att vara dedikerade vår mission att hjälpa våra kunder och deras kunder till framgång.

Oberoende företag
Compliance 1st
Evidensbaserad