Boka demo

Blogg

Rapporteringsskyldighet med avseende på portföljförvaltning (2017/565 Artikel 60)

Rapporteringsskyldighet med avseende på portföljförvaltning (2017/565 Artikel 60) I detta blogginlägg tar vi upp vad ett värdepappersbolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning behöver rapportera och hur ofta. Vi är inte Jurister utan arbetar med IT och tillhandahåller dessa rapporter till många av våra kunder. Därför har vi en praktisk och djuplodad kompetens inom området och dess […]

Värdeminskningshantering för värdepappersbolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning

Värdeminskningshantering för värdepappersbolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning Lagen som styr värdeminskningshantering definieras av EU KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/565 Artikel 62 ”Ytterligare rapporteringsskyldigheter med avseende på portfölj”. Sammanfattning: Värdepappersbolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning behöver rapportera värdeminskning på depå och/eller portföljnivå till sina kunder dagen efter det sker. Det behöver inte Nordnet och Avanza eller andra […]