Boka demo

Vi underlättar finansiell rådgivning och försäkringsförmedling

Metafore hanterar alla delar av rådgivningsprocessen och säkerställer att kunder får lämpliga råd

Metafore Advisory hjälper finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare med

Risk- och regelefterlevnad

I Metafore Advisory säkerställer bolaget att rådgivningen är lämplig med hjälp av en serie interna kriterier, limiter och regler. Ledningen kan systematiskt övervaka rådgivning, målgruppsanpassning, exponeringar och risker i rådgivningen.

Rapportering

Metafore Advisory möjliggör en systematisk uppföljning och rapportering till kund, rådgivare, ledning, och kontrollfunktioner. Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy egna utskrifter och rapporter. Rapporterna kan presenteras i webbformat eller PDF.

Avgiftshantering

Hantering av provisioner från fond och försäkring, courtage med mera är tidskrävande och belagt med många felkällor. Med Metafore Advisory erhålls en automatisera provisionshantering tack vare intankning av provisionsfiler.

Metafore Advisory

Säkerhet

Metafore är byggt på beprövad Microsoft-teknik. Systemet använder Microsoft-teknik för datalagring och servrar. Åtkomsten till Metafore skyddas av SSL-kryptering. Varje bolags kundinformation ligger i separata databaser som nås med kundens inloggning.

Kundinloggning

Här samlas all information från intankade MIS-filer, depåfiler och manuellt inmatad information. Kunden väljer lösenord och kan därefter logga in och se en komplett bild av sitt innehav. Fördelen för kund är att alla försäkringar och placeringar finns på ett ställe, med uppdaterade värden på innehav.

Sökningar

Det finns avancerade sökfunktioner som möjliggör för rådgivare att effektivt bearbeta sin kundstock. Sök på till exempel kunder, produkter, depåer med likvida medel, strukturerade produkter med händelser, kunder med innehav i specifik fond o.s.v.

Automatisk blanketthantering

I Metafore kan du enkelt skriva ut förifyllda blanketter och andra ansökningshandlingar. Du kan även lägga upp ett fritt antal egna blanketter, rådgivardokument och andra dokument med kundens förifyllda uppgifter. Metafore hanterar både Word och PDF.

Onboarding process för nya kunder

Digital onboarding process med anpassningsbara frågor, KYC och BankID signering.

AML – Anti Money Laundring

Screening, övervakning och rapportering av AML kontroll av dina kunder, EU/FN- Sanktionslista, PEP.

Intankning av data

Metafore kan tankas upp med data på olika sätt; MIS-filer, depåfiler och manuell inläggning. Metafore tankar även in värdepappersdata från Morningstar för fonder och SPIS-filer för strukturerade produkter.

Total överblick av all info

Metafore tankar in data från MIS, depåinstitut, Morningstar, SPIS eller manuellt och strukturerar all information i ett överskådligt format, och möjliggör en total överblick av kundens samtliga samtliga innehav, vilket ger bättre förutsättningar för effektiv rådgivning.

Metafore Advisory

Systemet utgår från bolagets kriterier, regler och limiter och effektiviserar rådgivningsprocessen, ger kontroll över operativa risker och sätter lämpligheten för slutkunden i fokus. Med Metafore Advisory vet rådgivare, ledning och kontrollfunktioner att råden är lämpliga och regelefterlevande.

Boka demo

Vi hämtar information från bland annat:

Försäkringsbolag
Banker
Depåinstitut
EU Sanktionslista
PEP Listor
E-Mailsystem

Vanliga frågor från om Metafore

På vilka språk går det att köra Metafore?
Idag stöder vi Svenska, Norska och Finska samt Engelska.

Hur länga har Metafore funnits?
Vi har varit live sedan 2014.

Hur många kunder har ni??
Vi har idag över 20 kunder i Sverige, Norge och Finland.

Stödjer ni e-signering i alla länder?
Ja vi har stöd för BankID i Sverige och motsvarande i övriga länder