Boka demo

Vi ger kapitalförvaltare mer tid till förvaltning

Onboarding, återkommande KYC, AML, rapportering och avgiftsberäkning är saker du sköter i Metafore

Metafore CM (Capital Management) hjälper kapitalförvaltare med

Risk- och regelefterlevnad

I Metafore CM kan förvaltare, kontrollfunktioner och ledning säkerställa att förvaltningen följer kundens önskemål, uppsatta regler och limiter. Förvaltare, kontrollfunktioner och ledning kan systematiskt följa upp risker och exponering mot marknader och instrument.

Rapportering

Metafore CM möjliggör en systematisk uppföljning och rapportering till kund, förvaltare, ledning och kontrollfunktioner. Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy egna utskrifter och rapporter. Rapporterna kan presenteras i webbformat eller PDF.

Avgiftshantering

Förvaltningsavgifter, performance fee, high watermark, fasta avgifter, rapporter till ekonomisystem och avgiftsfiler till depåförande institut eller bank.
Allt detta tar Metafore CM hand om.

Metafore CM (Capital Management)

Säkerhet

Metafore är byggt på beprövad Microsoft-teknik. Systemet använder Microsoft-teknik för datalagring och servrar. Åtkomsten till Metafore skyddas av SSL-kryptering. Varje bolags kundinformation ligger i separata databaser som nås med kundens inloggning.

Kundinloggning

Här samlas all information från intankade MIS-filer, depåfiler och manuellt inmatad information. Kunden väljer lösenord och kan därefter logga in och se en komplett bild av sitt innehav. Fördelen för kund är att alla försäkringar och placeringar finns på ett ställe, med uppdaterade värden på innehav.

Sökningar

Det finns avancerade sökfunktioner som möjliggör att effektivt bearbeta sin kundstock. Sök på till exempel kunder, produkter, depåer med likvida medel, strukturerade produkter med händelser, kunder med innehav i specifik fond o.s.v.

Automatisk blanketthantering

I Metafore kan du enkelt skriva ut förifyllda blanketter och andra ansökningshandlingar. Du kan även lägga upp ett fritt antal egna blanketter, med kundens förifyllda uppgifter. Metafore hanterar både Word och PDF.

Onboarding process för nya kunder

Digital onboarding process med anpassningsbara frågor, KYC och BankID signering.

AML – Anti Money Laundring

Screening, övervakning och rapportering av AML kontroll av dina kunder, EU/FN- Sanktionslista, PEP.

Intankning av data

Metafore kan tankas upp med data på olika sätt; MIS-filer, depåfiler och manuell inläggning. Metafore tankar även in värdepappersdata från Morningstar för fonder och SPIS-filer för strukturerade produkter.

Total överblick av all info

Metafore tankar in data från MIS, Depåinstitut, Morningstar, SPIS eller manuellt och strukturerar all information i ett överskådligt format, och möjliggör en total överblick av kundens samtliga innehav, vilket ger bättre förutsättningar för effektiv kapitalförvaltning.

Metafore CM (Capital Management)

I Metafore CM får kapitalförvaltaren överblick och kontroll på kundens förvaltningsportfölj. Med hjälp av integrerade regler och limiter så arbetar
kapitalförvaltarna alltid i linje med kundens instruktioner, bolagets policys och externt regelverk.

Boka demo

Vanliga frågor om Metafore

På vilka språk går det att köra Metafore?
Idag stöder vi Svenska, Norska och Finska samt Engelska.

Hur länga har Metafore funnits?
Vi har varit live sedan 2014.

Hur många kunder har ni??
Vi har idag över 35 kunder i Sverige, Norge och Finland.

Stödjer ni e-signering i alla länder?
Ja vi har stöd för BankID i Sverige och motsvarande i övriga länder