Boka demo

METAFORE levererar den ESG-Data ni behöver

Genom ett exklusivt samarbete mellan ESG Book och Metafore, erbjuder vi våra Nordiska kunder ESG Books portal för ESG Data

Få tillgång till den ESG-Data ni behöver

Transparant och spårbara ESG-data för över 50 000 företag

Analyserar 450+ datapunkter per företag och 15 Miljoner datapunkter som bearbetas dagligen.
Ladda upp de företag ni vill analysera och spara dessa.

Rapportering

Få tillgång till den ESG data som behövs för en systematisk uppföljning och rapportering. Oberoende om det är för PAI Statements enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), EU Taxanomi eller för att vara compliant mot FN-initiativet PRI (Principles for Responsible Investments) har vi den data som behövs.

Pris

Tack vare samarbetet kan Metafore nu erbjuda tillgång till ESG Books ESG portalen till en licenskostnad anpassad för mindre organisationer. Normalt sett har leverantörer av ESG Data en mycket hög licenskostnad och riktar sig därför primärt till större organisationer.

13 250 kr/mån.

Tre unika inloggningar.

ESG Books plattform

Data

Få tillgång till ESG-data för över 50 000 företag över hela världen. Genom att kombinera analytikerforskning med AI, täcker ESG Book över 450 datapunkter per företag, kartlagda mot ledande ramverk.

Analys

ESG Books svit av marknadsledande hållbarhetsanalyser gör det möjligt för kunder att få djupare insikter om ESG-risker och möjligheter, tillsammans med en rad produkter för att möta regulatoriska krav.

Transparens

Plattformen ger användare tillgång till den underliggande datan för ökad transparens.

Datakvalitet

ESG Book har 100 % ägande av rådata för att säkerställa integritet och tillförlitlighet.

Intankning av data

I plattformen kan man tanka upp de företag som man vill följa, det kan vara fondens innehav för att få en kontinuerlig övervakning av de tröskelvärden man har satt upp var varje enskild innehav eller på totalen.

Utsökningar

Plattformen gör det en enkelt att söka ut och analysera företag ur ett ESG perspektiv och se om dem passar in den hållbarhetsstrategi som man har satt upp.

Välkommen till ESG Books ESG-plattform

I plattformen får företag tillgång till, jämförbar och Transparant ESG-Data. Vi vill gärna höra era utmaningar och visa hur vi kan hjälpa er med era utmaningar inom ESG området.

Boka demo

Vi hämtar information från bland annat:

50 000+ datapunkter per företag
450+ datapunkter per företag
15 M datapunkter bearbetas dagligen