Boka demo

Vi säkerställer att KYC-processen uppfyller regelkraven

Metafore säkerställer och systematiserar kundkännedomsprocessen för nya och befintliga kunder

Metafore AML uppfyller penningtvättsregelverkets krav och förenklar hanteringen

Risk- och regelefterlevnad

I Metafore AML kan verksamheten, kontrollfunktioner och ledning tillse att kundkännedomshanteringen följer de krav som ställs. KYC-hantering för nya kunder görs enkelt i realtid och periodiskt återkommande kontroller av befintliga kunder genomförs automatiskt.

Rapportering

Metafore AML screenar kunder i realtid och periodiskt i återkommande kontroller. Eventuella träffar synliggörs i tydliga rapportförfattarna där ärendehantering samt eskalering sker i enlighet med förutbestämda instruktioner.

Avgiftshantering

Metafore AML arkiverar genomförda kontroller på ett systematiskt och lättillgängligt vis. Arkiverade kontroller är tillgängliga för verksamhet, kontrollfunktioner och ledning, där tillgängligheten är behörighetsstyrd.

Metafore AML

Säkerhet

Metafore är byggt på beprövad Microsoft-teknik. Systemet använder Microsoft-teknik för datalagring och servrar. Åtkomsten till Metafore skyddas av SSL-kryptering. Varje bolags kundinformation ligger i separata databaser som nås med kundens inloggning.

Behörighetsstyrning

Användandet av Metafore AML är behörighetsstyrnings och loggas allt efter användarprofil. Likaså är åtkomsten till arkiverad information behörighetsstyrd för att säkerställa informationens integritet.

Sökningar

Det finns avancerade sökfunktioner som möjliggör att effektivt bearbeta sin kundstock. Sök på till exempel kunder, datum, kontrollerade listor, träffhantering, o.s.v.

Ärendehantering

Eventuella träffar tydliggörs och medför ärendehantering för att klargöra om det är en äkta eller falsk träff samt hur ärendet därmed ska hanteras/eskaleras.

Eskalering

Träffar och tillhörande ärendehantering eskaleras till rätt beslutsnivå för fortsatt hantering. Eskaleringsvägar kan enkelt definieras och anpassas efter behov, vilket säkerställer enhetlig och effektiv hantering av ärenden.

Onboardingpricess

Digital onboardingprocess i realtid, med Bank ID-signering, säkerställer den nödvändiga kundkännedom som krävs för att inleda kundrelationen.

AML-kontroller

Metafore AML kontrollerar kunder mot EU:s och FN:s sanktionslista, mot svenska och i förekommande fall nordiska PEP-listor och mot Bolagsverket listor över verklig huvudman.

Metafore AML

Systemet säkerställer att nödvändiga kundkännedomskontroller hanteras i rätt skede för nya kunder. Löpande kontroller av samtliga kunder systematiseras och eventuell ärendehantering sker i systemet inom given tidsrymd. Systemet ger verksamheten, kontrollfunktioner och ledning överblick och kontroll över dessa regelverkskritiska frågor.

Boka demo